Prawo  »  Znaki drogowe  »  Znaki drogowe nakazu

III. Znaki drogowe nakazu

A B C D E F G P S T
Znaki drogowe ostrzegawcze Znaki drogowe zakazu Znaki drogowe nakazu Znaki drogowe informacyjne Znaki drogowe kierunku i miejscowości Znaki drogowe uzupełniające Znaki drogowe dodatkowe Znaki drogowe poziome Znaki drogowe (sygnalizatory) świetlne Tabliczki do znaków drogowych
Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
C-1 C-1, Nakaz jazdy w prawo przed znakiem Nakaz jazdy w prawo przed znakiem Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-2 C-2, Nakaz jazdy w prawo za znakiem Nakaz jazdy w prawo za znakiem Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-3 C-3, Nakaz jazdy w lewo przed znakiem Nakaz jazdy w lewo przed znakiem Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-4 C-4, Nakaz jazdy w lewo za znakiem Nakaz jazdy w lewo za znakiem Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-5 C-5, Nakaz jazdy prosto Nakaz jazdy prosto Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-6 C-6, Nakaz jazdy prosto lub w prawo Nakaz jazdy prosto lub w prawo Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-7 C-7, Nakaz jazdy prosto lub w lewo Nakaz jazdy prosto lub w lewo Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-8 C-8, Nakaz jazdy w prawo lub w lewo Nakaz jazdy w prawo lub w lewo Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-9 C-9, Nakaz jazdy z prawej strony znaku Nakaz jazdy z prawej strony znaku Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-10 C-10, Nakaz jazdy z lewej strony znaku Nakaz jazdy z lewej strony znaku Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-11 C-11, Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy
C-12 C-12, Ruch okrężny Ruch okrężny Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie
C-13 C-13, Droga dla rowerów Droga dla rowerów Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
C-13a C-13a, Koniec drogi dla rowerów Koniec drogi dla rowerów Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
C-14 C-14, Prędkość minimalna Prędkość minimalna Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
C-15 C-15, Koniec minimalnej prędkości Koniec minimalnej prędkości Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
C-16 C-16, Droga dla pieszych Droga dla pieszych Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
C-16a C-16a, Koniec drogi dla pieszych Koniec drogi dla pieszych Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
  Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni;
  Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską pionowo oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po prawej i lewej stronie jezdni;
  Koniec drogi dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Koniec drogi dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi Występuje w trzech odmianach, odpowiednio dla znaków rozpoczynających drogę dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi.
C-17 C-17, Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Oznacza obowiązujący dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu.
C-18 C-18, Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Ooznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
C-19 C-19, Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.
Opracował: Piotr Łukasiewicz


Newsletter
Galerie zdjęć