Prawo  »  Porady prawne  »  Wytyczne dotyczące przewożenia ładunków

Wytyczne dotyczące przewożenia ładunków

Proszę o wyjaśnienie przepisów i zasad obowiązujących przy przewożeniu długiego ładunku.

Zasady umieszczania na pojeździe i przewożenia nim ładunku, określa art. 61 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 - tekst jednolity).

Przygotowując się do transportu należy dopilnować, aby ładunek:
  • nie powodował przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu,
  • nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,
  • nie naruszał stateczności pojazdu,
  • nie utrudniał kierowania pojazdem,
  • nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych lub tablic rejestracyjnych,
  • był zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.
Należy przy tym pamiętać, że przewożony ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu może być umieszczony na pojeździe z zachowaniem następujących warunków:
  • nie może wystawać z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów więcej niż 2 m od płaszczyzny obrysu, a gdy wystaje na odległość większą niż 0,5 m oznaczony powinien być pasami białymi i czerwonymi na ładunku lub na tarczy albo bryle umieszczonej na tylnej jego płaszczyźnie (minimum 2 pasy każdej barwy), w okresie niedostatecznej widoczności na końcu ładunku umieszczone powinno być czerwone światło i czerwone światło odblaskowe, (ładunek wystającego z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach 50x50 cm),
  • przy przewożeniu drewna długiego przyczepą kłonicową przepisy dopuszczają, aby wystawało ono na odległość do 5 m, mierzoną od osi tej przyczepy,
  • nie może wystawać z przodu więcej niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu lub 1,5 m od siedzenia dla kierującego i oznaczony powinien być chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, a w okresie niedostatecznej widoczności światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku,
  • ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu nie powinien powodować przekroczenia całkowitej szerokość pojazdu 2,55 m, a w przypadku pojazdów o szerokości 2,55 m maksymalna dozwolona szerokość wynosi 3 m, przy spełnieniu warunku, że z jednej strony ładunek wystaje nie więcej niż 23 cm.
W przypadku, kiedy wymiary pojazdu wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów przejazd pojazdu dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
« wstecz