Prawo  »  Porady prawne  »  Sprowadzanie samochodu z Niemiec - procedura

Jak sprowadzić auto z Niemiec?


Podaj kurs euro do obliczeń: kurs euro
Podaj cenę pojazdu, która znajdzie się w umowie: euro.
Podaj cenę pojazdu, którą faktycznie trzeba zapłacić sprzedającemu: euro.
Wybierz pojemność zakupowanego pojazdu: Do 2000 cm3
Powyżej 2000 cm3
Sumaryczna wartość dodatkowych opłat (transport, naprawy) w złotówkach zł.

Jak sprowadzić auto z Niemiec?
 1. Niemcy
  1. Kompletujemy wymagane dokumenty:
   • Dwujęzyczną umowę kupna pojazdu - musi ona zawierać wyszczególnioną cenę w EUR oraz adresy sprzedawcy i nabywcy, przy czym adres nabywcy powinien być w Polsce - jeśli go nie będzie, powstaje problem przy rejestrowaniu w polskim wydziale komunikacji;
   • Kartę pojazdu (Fahrzeugbrief) - znaną w Polsce jako brief - musi być dostarczona przez sprzedającego razem z pojazdem. Sprzedający powinien przekazać dwa dokumenty - tzw. duży brief - odpowiednik karty pojazdu i mały brief - odpowiednik dowodu rejestracyjnego.
   • Zaświadczenie o wymeldowaniu pojazdu (Abmeldebescheinigung) - będzie razem z pojazdem lub do otrzymania juz w urzędzie komunikacji, jeśli pojazd nie został wymeldowany wcześniej. Niektóre Landy nie stosują już wymeldowania, dając tylko odpowiednią pieczątkę w Briefie.
  2. Udajemy się do niemieckiego wydziału komunikacji (Strassenverkehrsamt), gdzie składamy wyżej wymienione dokumenty i wykupujemy tablice eksportowe (z żółtym paskiem) oraz ubezpieczenie. Przed otrzymaniem tablic dokonywany jest "mały" przegląd przez rzeczoznawcę z urzędu komunikacji - światła, opony, klakson itd.
   Koszty:
   • 5-dniowe ubezpieczenie OC (Haftpflicht) + Tablice eksportowe (z żółtym paskiem) - ok.75 EUR
   • Nowy brief - 56 EUR
  3. Ruszamy w drogę do kraju. Na granicy mogą pytać o brief i/lub ubezpieczenie/wymeldowanie.
 2. Polska
  1. Na każdym etapie rejestracji sprowadzonego pojazdu wymagane jest badanie techniczne, więc sugerujemy najpierw udać się do najbliższej uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów i przeprowadzić wymaganą diagnostykę. Po poprawnym przejściu badań otrzymujemy "zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu".
   Koszty:
   • Pierwsze badanie techniczne na terytorium Polski - 169 zł
  2. Następnie udajemy się do Urzędu Celnego. W urzędzie celnym nie wymagają tłumaczeń - składa się tam ksero briefu, wymeldowania, przeglądu technicznego, 2 wypełnione formularze oraz dowód wpłaty wyliczonej przez Urząd Celny akcyzy. Trzeba mieć ze sobą wszystkie dokumenty w oryginale do wglądu. W Urzędzie Celnym otrzymujemy potwierdzenie przyjęcia akcyzy.
   Koszty:
   • Akcyza - jeśli samochód ma pojemność do 2000 cm3 - 3,1% ceny pojazdu (przeliczonej z EUR na PLN po kursie NBP z danego dnia);
   • Akcyza - jeśli samochód ma pojemność ponad 2000 cm3 - 18,6% ceny pojazdu (przeliczonej z EUR na PLN po kursie NBP z danego dnia);
   • Opłata skarbowa za akcyzę - 17 zł
  3. Z potwierdzeniem przyjęcia akcyzy udajemy się do Urzędu Skarbowego. Tu będzie potrzebny wypełniony wniosek o zwolnienie z podatku VAT (formularz VAT-24). W US trzeba przedstawić kserokopie dokumentów, razem z ich tłumaczeniami, koniecznie opatrzonymi pieczęcią tłumacza przysięgłego. Otrzymujemy zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT (formularz VAT-25).
   Koszty:
   • Tłumaczenie dokumentów - ok. 200 zł
   • Koszty wydania zaświadczenia - 160 zł
  4. Ostatnim etapem jest wizyta w Wydziale Komunikacji. Składamy tam wszystkie zebrane dokumenty, oraz wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu. Zdajemy tam oryginalny Brief, tablice i zaświadczenie o wymeldowaniu. Otrzymujemy tymczasowy dowód rejestracyjny, tablice i naklejkę na szybę.
   Koszty:
   • Pozwolenie czasowe - 12 zł
   • Tablice rejestracyjne - 80 zł
   • Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice - 11 zł
   • Nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 17 zł
   • Karta pojazdu - 75 zł
   • Opłaty ewidencyjne - 5 zł
   • Opłata ekologiczna - 500 zł - wpłacamy ją na konto NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa Nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, a do WK przynosimy tylko dowód wpłaty.
  5. Cieszymy się nowo sprowadzonym autem :)

Procedura i koszty sprowadzenia samochodu z Niemiec są aktualne na dzień 31.01.2007. Zespół V10.pl dołoży wszelkich starań, żeby procedura ta była stale aktualna. Jeśli widzisz jakiś błąd, napisz do redaktora działu. Wszystkie koszty liczone są dla średniego kosztu Euro, wynoszącego 3,42 zł i są wartościami orientacyjnymi.


Galerie zdjęć
Newsletter