Prawo  »  Porady prawne  »  Prawidłowe rozmieszczenie tablic rejestracyjnych?

Prawidłowe rozmieszczenie tablic rejestracyjnych?

Konstruuję showcar, i nie chciałbym, żeby umiejscowienie rejestracji psuło ogólny wygląd auta. Jakie są obowiązki umiejscowienia rejestracji w Polsce? Czy można włozyć ją np. za szybę tylną? Czy musi być na zewnątrz? Jakie są ograniczenia? Minimalna wysokość, odległość od boku auta itd.?

Miejsce i sposób mocowania tablic rejestracyjnych określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokładnie - załącznik 5 do tego rozporządzenia.

Możemy w nim wyczytać, co następuje:

§ 1.
 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
  1. dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
   1. szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
   2. szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
  2. dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
  3. dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
   1. szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
   2. szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
  4. dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
 2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
  1. położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
   1. środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
   2. lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
 3. tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
 4. tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
  1. nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
 5. wysokość położenia tablicy nad ziemią:
  1. wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
 6. wymagania widoczności geometrycznej:
  1. tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
   1. dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
   2. płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
   3. płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
 7. wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2.
 1. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
« wstecz