Prawo  »  Kodeks drogowy - Kodeks Ruchu Drogowego

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy - spis treści
  


Kodeks drogowy - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.

Zmieniony Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Stan prawny: styczeń 2011r.

 

Kodeks drogowy reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego.

 

Kodeks drogowy i jego przepisy stosują się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi.

 

Kodeks drogowy 2011
 


Newsletter
Galerie zdjęć