Prawo  »  Porady prawne  »  Jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania?

Jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania?

Mieszkam na osiedlu X w mieście Y. Wyjeżdżając z ulicy Z w ulicę A, opuszczam strefę zamieszkania oznakowaną znakami D-40. Czy mam w takiej sytuacji obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na tej ulicy? Jakie zasady obowiązują w strefie zamieszkania?

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (D-40, D-41).

Zgodnie z par. 58 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393) znak D-40, informuje także o możliwości występowania w tej strefie urządzeń wymuszających powolną jazdę (np. progi zwalniające) bez oznaczania ich znakami ostrzegawczymi.

Prawo o ruchu drogowym stanowi ponadto że:
  • w strefie zamieszkania piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami,
  • postój pojazdów dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych w tym celu,
  • dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h.
Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączamy się do ruchu i zobowiązani jesteśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.
« wstecz


Najnowszy film z Video.V10.pl więcej »
BMW Concept iX3 - debiut elektrycznego SUVa
Newsletter
Galerie zdjęć