Prawo  »  Porady prawne  »  Mandat za niezapięte pasy pasażera

Kto poniesie odpowiedzialność za nie zapięcie pasów przez pasażera, on sam czy kierowca pojazdu?

Kto poniesie odpowiedzialność za nie zapięcie pasów przez pasażera, on sam czy kierowca pojazdu?

Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego kierujący i każda osoba przewożona pojazdem samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek korzystania z nich podczas jazdy. Przepis przewiduje jednak pewne odstępstwa, i obowiązku tego nie mają między innymi:
  • osoby mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów,
  • kobiety o widocznej ciąży.
W kwestii odpowiedzialności za nie zastosowanie się przez pasażera do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, przepisy stanowią, że kierowca odpowiada za pasażerów, a równocześnie ma obowiązek pouczyć ich o konieczności zapięcia pasów oraz odmówić jazdy w przypadku nie wykonania tego polecenia. Jeżeli w trakcie jazdy pasażer samowolnie odepnie pas i tak zastanie go policjant - do odpowiedzialności może być pociągnięty zarówno kierowca (zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r. Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 - tekst jednolity, "kierującemu zabrania się przewożenia pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa"), chyba że odpięcie pasów nastąpiło bez jego wiedzy, jak też pasażer, który ma obowiązek zapięcia pasów, wynikający z art. 39 prawa o ruchu drogowym.
« wstecz


Najnowszy film z Video.V10.pl więcej »
F1 2018 - gameplay z Monako