Prawo  »  Porady prawne  »  Jak sprawdzić ilość punktów karnych?

Jak sprawdzić ilość punktów karnych?

Czy możliwe jest sprawdzenie liczby posiadanych punktów za wykroczenia drogowe?

Na podstawie art. 130 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 - tekst jednolity) Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W ewidencji tej rejestrowane są popełnione przez kierowcę wykroczenia drogowe wraz z odpowiadającą im liczbą punktów. Liczba przypisywanych punktów wynika z wykazu naruszeń przepisów ruchu drogowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.12.2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1998). Osoba zainteresowana ilością posiadanych przez siebie punktów ma prawo uzyskać od Policji informację albo zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Informację taką można uzyskać w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych w każdej jednostce Policji. Należy mieć ze sobą dowód osobisty i prawo jazdy.
« wstecz


Najnowszy film z Video.V10.pl więcej »
Citroen C4 Cactus - przejażdżka oczyma testera