Prawo  »  Porady prawne  »  Do jakich znaków może nie stosować się osoba niepełnosprawna?

Do jakich znaków może nie stosować się osoba niepełnosprawna?

Słyszałem, że niepełnosprawny kierowca może być zwolniony z przestrzegania pewnych znaków drogowych. Jakie są to znaki i kiedy inwalida może się do nich nie stosować?

Osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do znaków zakazu ruchu lub postoju określonych w rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Do znaków tych należą:
  • B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
  • B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
  • B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
  • B-4 "zakaz wjazdu motocykli",
  • B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",
  • B-35 "zakaz postoju",
  • B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
  • B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",
  • B-39 "strefa ograniczonego postoju".
Powyższy przepis ma także zastosowanie do kierującego pojazdem, przewożącego osobę niepełnosprawną.
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający jej odczytanie, a wydawaniem tych kart zajmuje się starosta. Warunkiem koniecznym do jej otrzymania jest posiadanie orzeczenia i opinii wydanych przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przy powiatowym centrum pomocy rodzinie.
« wstecz


Najnowszy film z Video.V10.pl więcej »
Citroen C4 Cactus - przejażdżka oczyma testera