Prawo  »  Porady prawne  »  Czy tramwaj ma zawsze pierwszeństwo?

Czy tramwaj ma zawsze pierwszeństwo?

Kiedy kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? Jak powinien zachować się kierowca, znajdujący się na jezdni z torowiskiem, gdy nadjeżdża tramwaj?

Tramwaj, jako pojazd szynowy, ma bezwzględne pierwszeństwo - z wyjątkiem sytuacji, gdy ze znaków lub sygnałów wynika inny sposób zachowania oraz gdy tramwaj włącza się do ruchu, tj. wjeżdża na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli tramwajowej (art. 17 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 - Dz. U. 58 z 2003r. poz. 515 - tekst jednolity). Tak, więc w sytuacji, gdy znaki i sygnały nie nakazują inaczej, to inne pojazdy, bez względu na to czy jadą z prawej, czy lewej strony - muszą ustąpić pierwszeństwa tramwajowi.

Kwestię zachowania się na jezdni względem nadjeżdżającego tramwaju reguluje art. 16 ust. 6 prawa o ruchu drogowym. Przepis ten wskazuje, że kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe zobowiązany jest ustąpić mu miejsca. W praktyce oznacza to, że kierujący innym pojazdem ma zrobić miejsce dla tramwaju, czyli w miarę możliwości opuścić torowisko. Motorniczy jednak nie powinien reagować dzwonkiem i zmuszać kierujących do opuszczenia torowiska za wszelką cenę.
« wstecz


Najnowszy film z Video.V10.pl więcej »
BMW Concept iX3 - debiut elektrycznego SUVa
Newsletter
Galerie zdjęć